Zagrebačka 20 - 31000 OSIJEK

    tel. : +385 31 782 240 , fax : +385 31 782 240 , e-mail : segmentosijek@gmail.com , oib : 35728366547

    IBAN PBZ : HR8623400091100189753 , IBAN ADDIKO : HR6425000091101359606


   OBRTNICI , POLJOPRIVREDNICI , SLOBODNA ZANIMANJA

   * Vođenje poslovnih knjiga

     - knjige primitaka i izdataka

     - knjige URA i IRA

     - obračun PDV-a

     - evidencija dugotrajne imovine

     - obračun amortizacije

     - obračun plaća

     - kadrovska evidencija

     - prijava poreza na dohodak

   MALI I SREDNJI PODUZETNICI

   * Vođenje poslovnih knjiga

     - financijsko računovodstvo glavna knjiga

     - salda konti kupaca i dobavljača

     - knjige URA i IRA

     - obračun PDV-a

     - evidencija dugotrajne imovine

     - vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća

   * Izrada obveznih izvještaja

     - GFI

     - prijava poreza na dobit

     - mjesečni i konačni obračun PDV-a

     - temeljna financijska izvješća
   OSTALE POSLOVNE USLUGE

     - platni promet (FINA , banke , internet bankarstvo )

     - prijave i odjave radnika

     - traženje boniteta

     - dostava obrazaca u Poreznu upravu

     - dostava obrazaca u FINU-u , DZZS

     - pisanje raznih vrsta dopisa

     - ostale usluge po dogovoru

© 2017. SEGMENT D.O.O. za usluge i trgovinu