Zagrebačka 20 - 31000 OSIJEK

    tel. : +385 31 782 240 , fax : +385 31 782 240 , e-mail : segmentosijek@gmail.com , oib : 35728366547

    IBAN PBZ : HR8623400091100189753 , IBAN ADDIKO : HR6425000091101359606


         SLOBODNA ZANIMANJA

          - ordinacije obiteljske medicine

          - ordinacije dentalne medicine

          - specijalističke ordinacije

          - dentalni tehničari


         OBRTNICI

          - obrtnici u sustavu PDV-a

          - obrtnici izvan sustava PDV-a


         ZDRAVSTVENE USTANOVE


         TRGOVAČKA DRUŠTVA


         UDRUGE
© 2017. SEGMENT D.O.O. za usluge i trgovinu